Szafirowe_Serce, teksty z września 2011 roku

9 tekstów z września 2011 ro­ku – auto­rem jest Sza­firo­we_Ser­ce.

Wszys­tko się może zdarzyć.
Słońce zaświeci nocą.
A śnieg spad­nie latem. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 26 września 2011, 11:39

Zawierucha życia

Wys­tar­czy przecze­kać burze.
Os­tre za­wieruchy słów.
Pioru­ny prze­ciw­staw­nych zdań.

By na no­wo od­rodzić się w czułości.
Set­kach małych spełnienia kropli.
W miłos­nym uniesieniu serca. 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 23 września 2011, 17:35

Jest we mnie Miłość.
Ogar­nia me wnętrzności.
Duszę.
Cały mój świat.

Nig­dy nie kochałam tak jak dziś.
Naj­praw­dziw­szą, naj­czys­tszą, najmilszą.

Wiem, że jej nie odwzajemnisz.
Nie do­wiesz się że istniała.
Nie przytulisz.
Nie pocałujesz.
Nie zasnę u Twe­go boku.

Ale nie będę żałować.
Miłości, która od­mieniła życie.
Miłości, która jest mym cichym szczęściem.

Dziękuję.

Bo nieod­wza­jem­niona miłość, pot­ra­fi także być piękna... 

myśl
zebrała 5 fiszek • 13 września 2011, 13:02

Zagubiona

Zgu­biłam się w codzien­ności dzi­siej­sze­go dnia.
Owi­nięta w pucha­ty koc.
Z gorącą cze­koladą w dłoniach.
Z książką na kolanach.
Uciekam od szarości.
Uciekam od myślenia.
One dziś mym schronieniem.
Mym ukojeniem. 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 12 września 2011, 16:30

Zat­rzy­małam się na chwilę, by posłuchać bi­cia swe­go serca...
Nie po­wie­działo mi jed­nak nic nowego.
Tyl­ko, że cier­pi. Że sa­mo nie wie cze­go chce. Że kocha.

Zas­ta­nawiam się czy ono, będzie umiało bez Niego żyć.
W [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 8 fiszek • 11 września 2011, 16:18

Mo­je oczy są jak głębie oceanu.
Spójrz w nie, a uto­niesz w moim szaleństwie. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 9 września 2011, 20:00

Kiedyś nie było nic.
Dziś ma­my choć płat­ki róż.

Kiedyś nie było marzeń.
Dziś są na­macal­ne jak Ty.

Kiedyś nie było radości.
Dziś każdy dzień cie­szy się sam.

Kiedyś nie było nadziei.
Dziś trzy­ma Nas za ręce.

Kiedyś nie było nic.
Dziś jest cały świat.

For Sat­jow ;) 

myśl
zebrała 12 fiszek • 8 września 2011, 09:16

Przyjdę i Cię ukradnę.
A zacznę od Twe­go serca. 

myśl
zebrała 21 fiszek • 7 września 2011, 21:35

***

Dot­knięci wiat­rem namiętności,
Niesiemy światu nową nadzieję.
W miłos­nym uniesieniu,
Znów łapiemy w garści
Ma­sy za­ginionych gwiazd.

Nie jes­teśmy już tyl­ko ludźmi,
Jes­teśmy całym światem...
Dla siebie nawzajem. 

wiersz
zebrał 13 fiszek • 5 września 2011, 13:17

Szafirowe_Serce

Niepoprawna optymistka. Marzycielka pełna niezliczonych pokładów energii. Nie ma dla mnie rzeczy niemożliwych. Gdy serce niesie, pakuję torbę, wsiadam w pociąg i jadę przed siebie. Kocham życie, ludzi i pisanie, tylko tak moja dusza potrafi otworzyć się na świat :)

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Szafirowe_Serce

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Aktywność