Szafirowe_Serce

65 tekstów – auto­rem jest Sza­firo­we_Ser­ce.

Wolność.

Od­na­leźć szczęście spi­jając krop­le ro­sy z zielon­ka­wych liści.
Stąpając bosą stopą po mok­rej połoni­nie traw.
Zna­leźć swój ka­wałek wszechświata w białym ka­myku nad rzeką.
Zachwy­cić się chwilą, se­kundą istnienia.

Poz­wo­lić ser­cu i duszy ule­cieć do gwiazd.
Stojąc [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 7 fiszek • 10 kwietnia 2012, 09:11

Są dni.

Są dni kiedy chciało by się zniknąć.
Rozpłynąć w po­wiet­rzu, wy­mie­szać z kurzem.
Być niesionym przez wiatr, jak najdalej.

Są dni kiedy słowa uderzają jak głazy.
Roz­trzas­kują ser­ca na drob­ne kawałki.
I nig­dzie nie wi­dać ucieczki.

Są dni [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 11 fiszek • 9 kwietnia 2012, 09:56

Szaleństwo

Tak, każde­go dnia budzę się w miłości...
Po wspa­niałym śnie ut­ka­nym z Twoich ust.
Ciągle mając nadzieję, że jest szan­sa by wszys­tko ułożyć. Wstaję, każde­go dnia, po to samo.

Budzę się ze snów, które układa [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 7 fiszek • 25 stycznia 2012, 23:34

Płomień.

Przy­gasły świece, og­ni­ki naszych serc.
Pot spływał la­wina­mi po roz­grza­nych pa­dołach ciał.

Gdzieś w ma­gii, ot­chłani no­cy pow­stał człowiek.
Ma­leńka is­to­ta, zrodzo­na z miłości.

Te­raz będzie rosła w naszych duszach, naszym ciele.
Owiana cu­dem, mocą istnienia.

Życie na­bie­rze no­wych ko­lorów, piękniej­szych od tęczy.
W głębi nies­ka­zitel­ności chwi­li od­naj­dzie no­wy sens. 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 13 stycznia 2012, 01:54

Nie mogę spać.

Nie mogę spać...
Wszys­tkie op­cje od­wie­dzają mnie we śnie.
Dziś mnie wyśmiałeś, zmie­szałeś z błotem.
Ot­worzyłam oczy ob­rażona na cały świat.

Nie mogę spać...
Wiem że byłeś, sta­tus oz­naczo­ny ja­ko dostępny.
Czy dostępny również dla mnie?
Bałam się zapytać.

Nie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 12 stycznia 2012, 22:35

Oczekiwanie

Cze­kałam cały dzień.
Nie po­jawiłeś się.
Nie napisałeś.

Dla mnie minęło z pięć wieków,
A Tyś pew­nie na­wet nieświadomy.
Za­lata­ny w swej pracowitości.
Jak zawsze.

Cze­kam i nie mogę spać.
Cisza uderza niczym dzwon mo­je myśli.
Roz­dziera na ka­wałki i każe [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 11 fiszek • 11 stycznia 2012, 02:40

Podjęłam ryzyko.

Siedząc w kącie,
Po raz ko­lej­ny przej­rzałam op­cje zysków i strat.
Choć strat zna­lazło się więcej,
Zaryzykowałam.
Pos­ta­wiłam na miłość.
Pew­nie nieodwzajemnioną.
Raczej nie ma na­wet szans na dal­szą przyjaźń.
Wyb­rałam jedną z dwóch kart.
Choć mogę zos­tać z niczym.

Czuję [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 8 fiszek • 10 stycznia 2012, 15:40

* * *

Ser­ce, na chwilę owiała ra­dość istnienia.
Prze­pełniona wo­nią romantyzmu,
Kroplą namiętności.
Wszys­tkie sny, marze­nia sen­ne zadrżały z poruszenia.
A uśmiech za­malo­wał twarz na ko­lej­nych kil­ka dni upojenia... 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 29 grudnia 2011, 00:39

***

I zno­wu słowa, gra­ne na wietrze
Pus­ty dom, bez Twe­go uśmiechu.
I zno­wu tęskno­ta, za czasem
Które­go nie było, który roz­wiały myśli.
I zno­wu ra­miona szu­kają ciepła,
Krótkich spoj­rzeń w oczy.
Gdzie się podziało to wszystko?
Py­tam gdzie..? 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 24 grudnia 2011, 20:58

Chciałabym móc prze­nikać przez ma­terię jak duchy,
mogłabym wte­dy zaj­rzeć do Two­jego serca. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 21 grudnia 2011, 23:06

Szafirowe_Serce

Niepoprawna optymistka. Marzycielka pełna niezliczonych pokładów energii. Nie ma dla mnie rzeczy niemożliwych. Gdy serce niesie, pakuję torbę, wsiadam w pociąg i jadę przed siebie. Kocham życie, ludzi i pisanie, tylko tak moja dusza potrafi otworzyć się na świat :)

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Szafirowe_Serce

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Aktywność