Szafirowe_Serce, strona 2

65 tekstów – auto­rem jest Sza­firo­we_Ser­ce.

Samotne Świeta

Ko­lej­ne Święta spędzę samotnie.
Szu­kając w blas­ku lam­pek Twej twarzy.
Bez po­całunków pod jemiołą,
Uściśnięć dłoni,
Praw­dzi­wych życzeń.
Byśmy szczęście so­bie nawza­jem dawali.

Zab­raknie wspólnej krząta­niny w kuchni.
Blas­ku naszych bom­bek na świrku.

Włożę maskę ra­dości na twarz,
By nikt nie od­krył że tęsknię.
Utonę w gwarze pus­tych słów.
Spoglądając na nak­ry­cie dla gościa.

W myślach utonę w cichym marzeniu,
Śniąc na ja­wie, o praw­dzi­wych Świętach.
Gdy sie­dzi­my przy sto­le, w gorącą zi­mową noc
Roz­ma­wiając o niczym, czując ma­gię Świąt. 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 16 grudnia 2011, 11:32

Gdy myślałam, że nadzieja już nie wróci,
dos­tałam od niej z całej siły w twarz.
Bo­les­ny ślad na policzku,
będzie kar­mił mnie przez ko­lej­ne miesiące. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 15 grudnia 2011, 13:02

Tęsknota

Stąpam bo­so po pas­mach tęczy,
szu­kając w przes­tworzach wczo­raj­sze­go dnia.
Ni­ci tęskno­ty wsiąkają w me ciało od stóp,
od palców otu­lając sreb­rzys­tym obłokiem.
Bra­kuje pa­ru chwil, których nig­dy nie było.
Pa­ru po­całunków i wspomnień.
Może kiedyś dojdę do jej dru­giego końca,
na którym cza­ka czys­te szczęście... 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 14 października 2011, 22:08

Podróż.

Dot­rzeć do gra­nic włas­nych możliwości,
by na końcu od­kryć włas­ne JA.
Ot­rze­pać skrzydła z resztek śmieci,
które z wyp­rawą przy­niósł wiatr.
Roz­dzielić miłość od codzien­ności,
aby od­na­leźć szczęścia smak.

Gdzieś na końcu każdej dro­gi, świeci dla nas słońce, a nad ho­ryzon­tem uno­si się tęczy blask. 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 9 października 2011, 17:01

Wszys­tko się może zdarzyć.
Słońce zaświeci nocą.
A śnieg spad­nie latem. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 26 września 2011, 11:39

Zawierucha życia

Wys­tar­czy przecze­kać burze.
Os­tre za­wieruchy słów.
Pioru­ny prze­ciw­staw­nych zdań.

By na no­wo od­rodzić się w czułości.
Set­kach małych spełnienia kropli.
W miłos­nym uniesieniu serca. 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 23 września 2011, 17:35

Jest we mnie Miłość.
Ogar­nia me wnętrzności.
Duszę.
Cały mój świat.

Nig­dy nie kochałam tak jak dziś.
Naj­praw­dziw­szą, naj­czys­tszą, najmilszą.

Wiem, że jej nie odwzajemnisz.
Nie do­wiesz się że istniała.
Nie przytulisz.
Nie pocałujesz.
Nie zasnę u Twe­go boku.

Ale nie będę żałować.
Miłości, która od­mieniła życie.
Miłości, która jest mym cichym szczęściem.

Dziękuję.

Bo nieod­wza­jem­niona miłość, pot­ra­fi także być piękna... 

myśl
zebrała 5 fiszek • 13 września 2011, 13:02

Zagubiona

Zgu­biłam się w codzien­ności dzi­siej­sze­go dnia.
Owi­nięta w pucha­ty koc.
Z gorącą cze­koladą w dłoniach.
Z książką na kolanach.
Uciekam od szarości.
Uciekam od myślenia.
One dziś mym schronieniem.
Mym ukojeniem. 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 12 września 2011, 16:30

Zat­rzy­małam się na chwilę, by posłuchać bi­cia swe­go serca...
Nie po­wie­działo mi jed­nak nic nowego.
Tyl­ko, że cier­pi. Że sa­mo nie wie cze­go chce. Że kocha.

Zas­ta­nawiam się czy ono, będzie umiało bez Niego żyć.
W [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 8 fiszek • 11 września 2011, 16:18

Mo­je oczy są jak głębie oceanu.
Spójrz w nie, a uto­niesz w moim szaleństwie. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 9 września 2011, 20:00

Szafirowe_Serce

Niepoprawna optymistka. Marzycielka pełna niezliczonych pokładów energii. Nie ma dla mnie rzeczy niemożliwych. Gdy serce niesie, pakuję torbę, wsiadam w pociąg i jadę przed siebie. Kocham życie, ludzi i pisanie, tylko tak moja dusza potrafi otworzyć się na świat :)

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Szafirowe_Serce

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Aktywność