Szafirowe_Serce, teksty z grudnia 2011 roku

5 tekstów z grud­nia 2011 ro­ku – auto­rem jest Sza­firo­we_Ser­ce.

* * *

Ser­ce, na chwilę owiała ra­dość istnienia.
Prze­pełniona wo­nią romantyzmu,
Kroplą namiętności.
Wszys­tkie sny, marze­nia sen­ne zadrżały z poruszenia.
A uśmiech za­malo­wał twarz na ko­lej­nych kil­ka dni upojenia... 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 29 grudnia 2011, 00:39

***

I zno­wu słowa, gra­ne na wietrze
Pus­ty dom, bez Twe­go uśmiechu.
I zno­wu tęskno­ta, za czasem
Które­go nie było, który roz­wiały myśli.
I zno­wu ra­miona szu­kają ciepła,
Krótkich spoj­rzeń w oczy.
Gdzie się podziało to wszystko?
Py­tam gdzie..? 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 24 grudnia 2011, 20:58

Chciałabym móc prze­nikać przez ma­terię jak duchy,
mogłabym wte­dy zaj­rzeć do Two­jego serca. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 21 grudnia 2011, 23:06

Samotne Świeta

Ko­lej­ne Święta spędzę samotnie.
Szu­kając w blas­ku lam­pek Twej twarzy.
Bez po­całunków pod jemiołą,
Uściśnięć dłoni,
Praw­dzi­wych życzeń.
Byśmy szczęście so­bie nawza­jem dawali.

Zab­raknie wspólnej krząta­niny w kuchni.
Blas­ku naszych bom­bek na świrku.

Włożę maskę ra­dości na twarz,
By nikt nie od­krył że tęsknię.
Utonę w gwarze pus­tych słów.
Spoglądając na nak­ry­cie dla gościa.

W myślach utonę w cichym marzeniu,
Śniąc na ja­wie, o praw­dzi­wych Świętach.
Gdy sie­dzi­my przy sto­le, w gorącą zi­mową noc
Roz­ma­wiając o niczym, czując ma­gię Świąt. 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 16 grudnia 2011, 11:32

Gdy myślałam, że nadzieja już nie wróci,
dos­tałam od niej z całej siły w twarz.
Bo­les­ny ślad na policzku,
będzie kar­mił mnie przez ko­lej­ne miesiące. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 15 grudnia 2011, 13:02

Szafirowe_Serce

Niepoprawna optymistka. Marzycielka pełna niezliczonych pokładów energii. Nie ma dla mnie rzeczy niemożliwych. Gdy serce niesie, pakuję torbę, wsiadam w pociąg i jadę przed siebie. Kocham życie, ludzi i pisanie, tylko tak moja dusza potrafi otworzyć się na świat :)

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Szafirowe_Serce

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Aktywność